HILJAISEN VÄHEMMISTÖN PUOLESTA JA TOIVOA PAREMMASTA TULEVAISUUDESTA LUODEN

Nouseva mieli – Suomen skitsofreniayhdistys ry

​Suomen skitsofreniayhdistys on perustettu vuonna 2010. Vuonna 2019 yhdistys muutti nimensä muotoon Nouseva mieli – Suomen Skitsofreniayhdistys ry.
Yhdistyksemme on valtakunnallisen Mielenterveyden keskusliiton (MTKL) rekisteröity jäsenyhdistys ja Mielenterveyspoolin jäsen. Yhdistys toimii valtakunnallisesti. Sen kotipaikka on Helsinki.

Ajankohtaista

Lue ajankohtaiset tiedotteet ja uutiset

Jäsenyys

Liity jäseneksi!

Poutapilvi-lehti

Lataa poutapilvi-lehdet PDF -tiedostoina

Yhdistyksen tavoitteet

  • pyrkiä parantamaan kuntoutujien elämänlaatua
  • pyrkiä vaikuttamaan siten, että asenteet sairastuneita kohtaan lievenisivät
  • tarjota yhdistyksen jäsenille mielekästä yhdistystoimintaa
  • jakaa kokemusperäistä tietoa
  • käydä vuoropuhelua terveys- ja kuntoutusalan toimijoiden kanssa
  • seurata aktiivisesti psykiatrian ja kuntoutusalan kehitystä ja tarpeen mukaan ottaa kantaa kuntoutujia koskeviin asioihin
  • jakaa tietoa psykooseista
  • rohkaista jäseniä kansalais- ja vertaistukitoimintaan
  • lisätä omaan kuntoutumiseen liittyvää toiveikkuutta kuntoutujissa

Kokemuksia kuntoutumisesta

Tulossa pian

Tietoa psykoosista

Tukea ja apua

Linkkejä eri tahoille.

Yhteystiedot

Voit ottaa yhteyttä lomakkeella.