Uuden puheenjohtajan tervehdys

Rakkaat ystävät

Minut on valittu eilen Nouseva mieli – Suomen skitsofreniayhdistys ry:n hallituksen puheenjohtajaksi eilen syyskokouksessa. Olen ollut toiminnassa mukana muutaman vuoden ja hallituksen toiminnassa ensin varajäsenenä ja sitten sihteerinä. Olen erittäin innostunut kehittämään suomalaista mielenterveystyötä, sekä palkallista, että vapaaehtoista. Minun työkuvani on vapaaehtoistyö eli siis palkkio työstä on nolla euroa, mutta sitten on tilannekohtaisia asioita kuten matkakorvauksia ja jotain muuta pientä korvausta nähdystä vaivasta. Näkemykseni on kuitenkin se, että yhdistyksen talous on pidettävä kunnossa ja sen vuoksi ainakin omalta osaltani pyrin ottamaan korvauksia vastaan niin vähän kuin mahdollista.

Olen syntynyt vuonna 1984 ja ensimmäistä kertaa olin mielenterveyspalveluiden asiakkaana vuonna 2002, jolloin minulla oli syömishäiriö ja psykoosi. Olin näiden syiden vuoksi nuorisopsykiatrisella osastolla noin 4 kuukautta. Olen ollut toistuvasti laitoshoidossa ja tämän seikan vuoksi olen tullut siihen vakaumukseen, että en hyväksy pakkolääkitystä missään tilanteessa. Jos asiakkaan tai potilaan nähdään tarvitsevan pakkolääkitystä, on tilanne saavutettava neuvottelemalla. Pakkolääkitys mahdollistaa sen, että voidaan antaa lamaavia, passivoivia, lihottavia, masentavia ja koko
elimistön toimintaa sekoittavia lääkkeitä. Siis jopa sellaisia lääkkeitä, jotka saattavat viedä hengen kuten esimerkiksi klotsapiini.

Olen taustaltani siis selvästi näkökulmaa ajatellen paranoidista skitsofreniaa sairastava henkilö ja tunnen sen maailman hyvin. Ihmisillä saattaa olla erittäin vaikeita ja vaarallisia vainoharhoja ja siinä onkin tekeminen, että ihminen oppii tulemaan toimeen harhojensa kanssa panikoimatta tai raivoamatta, olematta itsetuhoinen tai vaarallinen. Tämän kaiken olen läpikäynyt. Tiedän miltä skitsofrenia tuntuu. Sitä voisi hyvin kuvata sanomalla että olotila on skitsofreeninen, siis täysin mielenvikainen.

Minulle on suuri kunnia päästä Nouseva mieli – Suomen skitsofreniayhdistys ry:n hallituksen puheenjohtajaksi. Kiitän edellistä puheenjohtajaa ja eilen kunniajäseneksi valittua Tapio Gauffinia hyvästä, erinomaisesta, työstä tavallisten suomalaisten mielenterveyskuntoutujien elämän helpottamiseksi. Kiitän myös hallitusta saamastani luottamuksesta ja lupaan antaa kaiken tarmokkuuteni yhdistyksen kehittämiseksi eteenpäin. Tunnen saaneeni käteeni soihdun Tapiolta ja minä kannan sitä jonkin aikaa ojentaakseni sen soihdun seuraajalleni. Yhteistyö kaikkien kumppanitahojen kanssa on jatkumassa samalla tavalla kuin Tapion puheenjohtajuuden aikana. En ole suunnittelemassa muutoksia kuin ne muutokset joita on tähän saakka yhdessä suunniteltu hallituksen kanssa.

Jatkan siis samalla linjalla kuin yhdistystä on tähän saakka johdettu. Pyrin omalta osaltani helpottamaan mielenterveystyöntekijöiden, mielenterveyskuntoutujien, potilaiden ja erilaisten hoitoyksiköiden piirissä asuvien ihmisten elämää. Toivon myös hyvin lämpimästi, että jos ihmisillä on mielenterveysasioihin liittyvää asiaa kuten vaikkapa kehittämis-ideoita, niin ottakaa minuun yhteyttä. Toivon myös, että avoin dialogi hoitomuotona tulisi entistä tunnetummaksi ja sitä käytettäisiin entistä enemmän ja tutkittaisiin sen vaikutusta tuloksiin ja kustannuksiin suhteutettuna. Nyt on minun vuoroni olla mahdollistamassa keskustelua ja rohkaista ihmisiä puhumaan asioista vaikka olisivat niistä täysin eri mieltä. Se on jokaisen oikeus, että voi ajatella asioista ihan omalla tavalla.

Lauantaina 4.11.2023

Antti Haapakoski
Hallituksen puheenjohtaja, Nouseva mieli – Suomen skitsofreniayhdistys ry