Tiedote: hallitus käynnistää toiminnan ja johtamisen kehittämisen hankkeen

Yhdistyksen hallituksessa on tunnistettu tarve sisäisen toiminnan ja johtamisen kehittämiselle. Tällä hetkellä yhdistyksen hallinnon toiminnassa on tehostamisen varaa yhteisten pelisääntöjen ja vastuiden sopimisen kehittämisellä.

Tähän tarpeeseen yhdistyksessä laaditaan ja otetaan käyttöön selkeät periaatteet hallituksen toiminnalle ja sen johtamiselle. Samalla laaditaan yhdistykselle strategia, joka ohjaa yhdistyksen toiminnan suunnittelua vuosina 2025-2030. Perimmäinen tarkoitus on vapauttaa yhdistyksen resurssit arjen haasteiden ratkomisesta varsinaiseen toimintaan.

”Perinteikäs yhdistyksemme tarvitsee selkeät rakenteet hallituksen arjen toiminnalle. Johtamis- ja toimintajärjestelmän kunnostaminen on yksi yhdistyksen tärkeimmistä tavoitteista tälle vuodelle”, kertoo hallituksen puheenjohtaja Antti Haapakoski Nouseva mieli – Suomen skitsofreniayhdistys ry:stä.

Tarve on noussut hallituksen sisältä

Yhdistyksen hallituksen perustoiminta on osoittautunut toisinaan haasteelliseksi harrastuspohjalta tapahtuvan toiminnanohjauksen takia.

”On ymmärrettävää, että vapaaehtoispohjalta toimiva hallitus tarvitsee erillisen kehittämishankkeen toimintansa kunnostamiseksi. Hankkeella rakennetaan kestävä pohja yhdistyksen toiminnalle tuleville vuosille. Arjen toiminnan ja johtamisen sujuvoittamisen ohella strategia muodostuu tärkeäksi työkaluksi, jotta tulevat hallitukset pystyvät suunnittelemaan ja toteuttamaan yhdistyksen tavoitteita entistä vaikuttavammin. Samalla vahvistetaan hallituksen jäsenten kyvykkyyksiä selvitä itsenäisesti omista vastuistaan ja kehittää omaa toimintaansa”, sanoo hankekokonaisuutta vetävä ja yhdistyksen toiminnan johtamisesta tänä vuonna päävastuun kantava varapuheenjohtaja Tapio Gauffin.

Hankkeen on tarkoitus valmistua vuoden 2024 loppuun mennessä, jolloin yhdistyksellä arvioidaan olevan valmiina yhdessä sovitut ja dokumentoidut käytännöt hallituksen toiminnalle sekä vahvistettu strategia tuleville vuosille. Hanke on alustavasti tarkoitus toteuttaa ilman erillistä rahoitusta.