Tomi Bergström, Antti Haapakoski, Susanna Ojanperä ja Tapio Gauffin kunniajäseniksi

Yhdistyksen kokous 3.11.2023 valitsi Tapio Gauffinin esityksestä yhdistyksen kunniajäseniksi Tomi Bergströmin, Antti Haapakosken ja Susanna Ojanperän. Tapio Gauffin valittiin kunniajäseneksi Marita Timosen esityksestä.

Tomi Bergström on Lapin hyvinvointialueen vastaava psykologi mielenterveyden ja riippuvuuksien hoidon vastuualueella ja Jyväskylän yliopiston tutkijatohtori. Hän on koulutukseltaan psykologian tohtori. Tomi Bergström on tarjonnut yhdistyksen hallituksen jäsenenä asiantuntemustaan parempien mielenterveyspalvelujen kehittämisen edistämiseksi. Bergström on myös laatinut itse kannanottoja yhdistykselle.

Antti Haapakoski on kokemusasiantuntija ja koulutukseltaan ylioppilas. Hänet valittiin yhdistyksen hallituksen puheenjohtajaksi vuodelle 2024. Haapakoski oli toimittanut sihteerin tehtäviä esimerkillisesti. Haapakosken panos yhdistyksen toiminnan eteen etenkin vuonna 2023 oli ollut merkittävä. Haapakoski oli myös ottanut aktiivisesti kantaa kuntoutujien hyväksi.

Susanna Ojanperä on tamperelainen sosiaalityön opiskelija Lapin yliopistossa ja Nousevan mielen hallituksen taloudenhoitaja. Koulutukseltaan Ojanperä on lähihoitaja. Susanna Ojanperä on edistänyt yhdistyksen käytännön toimintaa ja taloudenhoitoa aktiivisesti ja näin mahdollistanut osaltaan yhdistyksen päämääriä.

Tapio Gauffin on rovaniemeläinen Nousevan mielen hallituksen monivuotinen puheenjohtaja ja aiemmin valittu kunniapuheenjohtajaksi. Gauffin on vuosien varrella kantanut merkittävää vastuuta yhdistyksen toiminnasta kokonaisuudessaan. Valinnan aikaan Gauffin työskenteli asiantuntijana Lapin hyvinvointialueen laadunhallinnan palveluissa. Koulutukseltaan Gauffin on yhteiskuntatieteiden maisteri.